Veterinary Diets Feline Nf 1,5 Kg

Veterinary Diets Feline Nf 1

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning. PURINA VETERINARY DIETS ReNal Function är anpassat för katter som har kronisk njurinsufficiens eller leversjukdom med hepatisk encefalopati. Fodret är även anpassat för att reducera recidiv risk för urat- och cystinstenar. Detta våtfoder har restriktiva fosfornivåer i syfte att fördröja försämringen av kronisk njurinsufficiens och för att minimera risken för sekundär hyperparathyroidism. Fodret har även en restriktiv proteinnivå för att reducera bildning av uremiska toxiner, vilket är kliniskt gynnsamt vid njurinsufficiens. ReNal Function? har en extremt hög smaklighet. Indikation/Rekommenderas vid: Kronisk njursufficiensLeversjukdom med hepatisk encefalopatiReduktion av recidivrisk för urat- och cystinstenarFördelar: Restriktiva fosfornivåer i syfte att fördröja försämringen av kronisk njursufficiens och för att minimera risken för sekundär hyperparathyroidism. Restriktiv proteinnivå, men av hög kvalitet, för att reducera bildningen av så kallade uremiska toxiner, vilket är kliniskt gynnsamt vid njursufficiens. Hög smaklighet för att underlätta acceptansen hos patienten, vilket är helt essentiellt för långitdsbehandling av njursufficiens. Kontraindikationer/Rekommenderas ej vid: växande individer samt till djur som används i aveldräktighet När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående: Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade av detta foder på basis av veterinärens diagnos. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Återförsäljare: VetZoo

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *