Specific Puppy Medium Breed Cpd-M 7 Kg

Specific Puppy Medium Breed Cpd-M 7 Kg

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


SPECIFIC CPD-M PUPPY MEDIUM BREED (10-25 kg vuxenvikt) Indikationer Växande valpar av medelstora raser Dräktighet, digivning, alla raser Anorexi Konvalescens Fodrets och förklaring till sammansättningen Growth support - Ökat innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler tillgodoser behoven hos växande valpar av medelstora raser och understödjer normal skelettutveckling. DHA & Omega-3 from fish - EPA och DHA är Omega-3 fettsyror som främjar utvecklingen av frisk hud och päls samt friska leder. DHA främjar även utvecklingen av hjärnan och synen. Intestinal support - Psyllium Husk är en gelbildande fiber som absorberar flera gånger sin vikt i vätska och har en gynnsam effekt på regleringen av aktiviteten i mag­tarmkanalen. Mer information SPECIFIC CPD­-M Puppy Medium Breed är ett mycket lämpligt foder för valpar av medelstora raser, från avvänjning (5­6 veckor) till dess att valparna har uppnått 80 % av sin vuxenvikt. Därefter kan valpen gradvis gå över till SPECIFIC CXD­-M Adult Medium Breed/CXW Adult All Breeds. Under dräktighet och digivning ökar tikens energi­ och näringsbehov. Därför är SPECIFIC CPD-­M Puppy Medium Breed ett lämpligt foder för dräktiga och digivande tikar av alla raser. Det är viktigt att noga kontrollera valpens tillväxt för att undvika överutfodring. Energi­ och näringsbehovet kan öka under konvalescens efter operation, trauma och anorexi. CPD­-M Puppy Medium Breed är ett mycket lämpligt foder under dessa perioder med stort energibehov.

Återförsäljare: VetZoo

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *