Specific Adult Active Cad 10 Kg

Specific Adult Active Cad 10 Kg

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


SPECIFIC CAD ACTIVE Hög aktivitetsnivå under lång tid? Konvalescens efter sjukdom eller operation Anorexi, kakexi Stress (metabolisk)Fodrets och förklaring till sammansättningen? High energy & protein - Tack vare det höga energi- och fettinnehållet i kombination med hög smältbarhet kan den dagliga fodermängden minskas, vilket är en fördel för hundar med ökat energibehov. Det balanserade fodret tillgodoser behoven hos mycket aktiva hundar och innehållet av protein av hög kvalitet säkerställer att muskelmassan bevaras och utvecklas. Omega-3 from fish - EPA och DHA är omega-3 fettsyror som bidrar till att bevara friska leder samt frisk hud och päls. Recovery - Det höga energiinnehållet och det balanserade näringsinnehållet kombinerat med hög smältbarhet stimulerar viktåterhämtning under en konvalescensperiod. Mer information? Den ökade fetthalten i SPECIFIC CAD aktiv ger höjda plasmakoncentrationer av fria fettsyror, som fungerar som energikälla för hundar med hög aktivitetsnivå. Fodret innehåller extra mycket C-vitamin för att säkerställa att plasmanivån av C-vitamin bevaras under träningsperioder. Den ökade energitätheten i SPECIFIC CAD Active innebär att relativt små fodermängder ger tillräckligt med energi och näring. Detta är en fördel vid konvalescens eller anorexi. Det koncentrerade fodret med hög smältbarhet säkerställer optimalt upptag av näring från fodret, vilket minskar mängden avföring.

Återförsäljare: VetZoo

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *