Prescription Diet Canine S/D Burkar 12X370G

Prescription Diet Canine S/D Burkar 12X370G

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning. HILL'S PRESCRIPTION DIET CANINE S/D Vid foderhantering av hundar som har sjukdomar i urinvägarna Sjukdomar i urinvägarna hos hundar orsakas ofta av att mineralbaserade kristaller och stenar bildas i urinvägarna. Detta kan resultera i obehag, blod i urinen och även livshotande urinstopp. Hos hundar är det vanligt att struvitkristaller är orsaken till sjukdom i urinvägarna. Prescription Diet s/d är framtaget av veterinärer för att hjälpa till att lösa upp struvitkristaller och -stenar hos hunden. Struvitkristaller bildas som en reaktion på urin som innehåller mycket protein, kalcium, fosfor och magnesium i kombination med ett alkaliskt pH-värde. Indikation/Rekommenderas vid: upplösning av struviturinstenarKontraindikation/Rekommenderas inte vid: valpardräktiga eller digivande tikarförsta 1-2 veckor efter operationhundar som samtidigt får urinsurgörande medelutfodring under längre tid än 6 månader, utan att kontrollera plasmaprotein och syra-basstatus (pga lågt proteininehåll och urinsurgörande )hundar med icke-struviturinstenarhundar med hjärtfel, hypertoni, njursjukdom eller leverproblemhundar med hyperlipidemi eller pankreatit, eller med risk för pankreatit När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående: Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade av detta foder på basis av veterinärens diagnos. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Återförsäljare: VetZoo

Rate this produkt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *