Prescription Diet Canine L/D Burkar 12X370G

Prescription Diet Canine L/D Burkar 12X370G

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning. HILL'S PRESCRIPTION DIET CANINE L/D Vid foderhantering av leversjukdomar hos hundar Levern är kroppens centrala och största metaboliska organ och den är nödvändig för att kunna avlägsna toxiner ur kroppen. Leversjukdomar kan orsakas av infektioner, gifter och medfödda faktorer. Leversjukdomar kan resultera i kräkning, obehag, dåligt allmäntillstånd och även nervösa tecken, t. ex. anfall. Prescription Diet Canine l/d är speciellt framtaget för att ge en näringsmässig kontroll av sjukdomar som orsakar en försämrad leverfunktion. Eftersom levern har som uppgift att frigöra kroppen från toxiner, kan den utsättas för skada och nedsatt funktion genom infektioner, förtärda giftämnen och ändrat blodflöde. Indikation/Rekommenderas vid: leverproblemhepatisk encefalopatiportosystemisk shuntkopparupplagringssjukdomKontraindikation/Rekommenderas inte vid: dräktiga eller digivande tikar och valpar upp till 6 månaderhundar med hyperlipidemi eller pankreatit, eller en historia med, eller risk för, pankreatit När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående: Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade av detta foder på basis av veterinärens diagnos. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Återförsäljare: VetZoo

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *