Prescription Diet Canine Feline A/D Burkar 24X156G

Prescription Diet Canine Feline A/D Burkar 24X156G

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning. HILL'S PRESCRIPTION DIET FELINE A/D Vid foderbehandling av hundar och katter som tillfrisknar från en allvarlig sjukdom, olycka eller operation - både hundar och katter kan genomgå signifikanta förändringar när de måste uthärda en allvarlig sjukdom, skada eller operation. De kanske får svårt att bibehålla ett naturligt försvar och kroppsliga reservkrafter (de kan tappa vikt från muskel- eller organvävnad) vilket påverkar återhämtningen. Hills Prescription Diet a/d är särskilt framtaget av veterinärer för att utfodras till hundar eller katter i vissa försvagande tillstånd. Dessa tillstånd kan påverkas av uteblivna huvudsakliga näringsämnen och lättsmält energi. Indikation/Rekommenderas vid: återhämtning (inklusive anorexi, försvagning, kirurgisk konvalescens och sondmatning) Kontraindikation/Rekommenderas inte vid: patienter där det primära målet är att undvika vätskeretention eller förebygga ansamling av kvävehaltiga biprodukter, fosfor eller natrium. patienter med intolerans för ett högt fettintag, t. ex. med hyperlipidemisk pankreatit eller med historia av, eller risk för, pankreatit När du väljer att köpa detta foder bekräftar du även nedanstående: Mitt djur är undersökt av av veterinär som rekommenderade av detta foder på basis av veterinärens diagnos. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder rekommenderas att jag söker veterinärrådgivning minst var sjätte månad. Jag har förstått att så länge mitt djur äter detta foder skall jag omgående söka veterinärrådgivning om djurets hälsotillstånd försämras.

Återförsäljare: VetZoo

Rate this produkt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *