Klicker Mjuk med handledsband

Lä,r din katt ett trick eller tre! Katter ä,r så, mycket smartare ä,n vi tror! Ta en stund per dag och trä,na din katt med en klicker, ett klick och en godis nä,r katten gjort rä,tt. Katten lä,r sig fort ljudet av klicket och behö,ver efter en tid inte godis som belö,ning fö,r att lä,ra sig nya saker! Handledsbandet gö,r att du kan slä,ppa klickern fö,r att klappa och belö,na din katt och snabbt ha klickern till hands igen! Soft klicker passar extra bra fö,r unga och/eller kä,nsliga katter då, den har ett lite mjukare klick-ljud. Jä,ttebra produkt fö,r att umgå,s med din katt en stund per dag på, ett helt nytt sä,tt! Blandade blå, fä,rger!

Klicker med target stick

Lä,r din katt ett trick eller tre! Katter ä,r så, mycket smartare ä,n vi tror! Ta en stund per dag och trä,na din katt med target stick och klicker, ett klick och en godis nä,r katten gjort rä,tt. Katten lä,r sig fort ljudet av klicket och behö,ver efter en tid inte godis som belö,ning fö,r att lä,ra sig nya saker! Jä,ttebra produkt fö,r att umgå,s med din katt en stund per dag på, ett helt nytt sä,tt! Blandade fä,rger!
Storlek:

Lä,ngd 14&ndash,65 cm