Kattlåda 3-bottnad med sil och HUV

Produktbild: Kattlåda 3-bottnad med sil och HUV

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


Den populä,ra sil-kattlå,dan nu med huv!

En kattlå,da med 3 bottnar och sil gö,r rensningen av kattlå,dan till en snabb och enkel procedur. Snygg kattlå,da i turkos fä,rg.

Anvä,ndning: br />
1. Klicka loss huven och ta av.

2. Lyft upp den ö,versta lå,dan och hä,ll ner innehå,llet i mittenlå,dan med silen.

3. Lyft upp silbotten och lå,t sanden sila igenom.

4. Hä,ll ner klumparna i nä,rmsta sopkä,rl.

5. Sä,tt tillbaka silbotten i den botten utan sand.

6. Tag botten som ä,r sandfylld och sä,tt ovanpå, silbotten (silbotten i mitten).

7. Klicka fast huven igen.

Ett kolfilter medfö,ljer.

Tips!

Se till att ha ett bra klumpande strö, samt tillrä,ckligt med strö, i lå,dan så, att urinen inte klibbar fast i silbotten nä,r man hä,ller ö,ver.




Storlek:

39 ×, 42 ×, 59 cm


Återförsäljare: Supercat

Kattlåda 3-bottnad med sil och HUV
Ditt omdöme

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *