Aminavast Katt

Aminavast Katt

för din älskade fyrbenta vän

Bäst pris just nu:


RenAvast? är en kombination av aminosyror och peptider som i en tvåårig klinisk studie visat sig stabilisera och förbättra katters njurvärden. RenAvast? rekommenderas som ett kosttillskott för katter som har kronisk njursvikt eller njurinsufficiens. Dessutom är det lämpligt att använda RenAvast? till äldre katter för att förebygga eller fördröja att njurproblem utvecklas. Verkningsmekanismer: Skyddar celler, särskilt i njurtubuli Ökar filtreringshastigheten i glomeruli (GFR) Ökar glukoneogenesen Har en starkt anti-inflammatorisk verkan Motverkar proteinnedbrytning, särskilt i skelettmuskler Sänker blodtrycket i njuren Utvidgar njurens blodkärl Ökar halten av hormon som bidrar till uppbyggnad av njurvävnad

Återförsäljare: VetZoo

Rate this produkt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *